Over Stichting Kamermuziek Zeeland

Stichting Kamermuziek Zeeland organiseert kamermuziekconcerten en stimuleert de belangstelling voor klassieke muziek in kleine bezetting in de provincie Zeeland.

Contactgegevens Stichting Kamermuziek Zeeland

van de Spiegelstraat 21D
4461LJ Goes
06- 51 98 16  07

E-mail: secretariaat@kamermuziekzeeland.nl 

Facturen

Facturen kunnen gestuurd worden naar:

Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland

Agaat 33,
4337MX Middelburg

of per mail naar  penningmeester@kamermuziekzeeland.nl

t.a.v. Mark Meeusen

Vermeld daarbij bovenstaande tenaamstelling en ons KvK nummer 41114519. 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Zeeland wordt gevormd door:

 • Sjaak de Blauwe, voorzitter
 • Mark Meeusen, penningmeester
 • Ton Souverein, secretaris
 • Betty Mulders, bestuurslid

Marketing/communicatie

Festival Zeeland Klassiek

 • Lisa Jacobs, artistiek leider
 • Pieter Ventevogel, zakelijk leider

  Steun ons

  Wij nodigen u uit om als liefhebber van kamermuziek, donateur te worden van Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland.

  Met veel plezier organiseren wij nu al een aantal jaren kamermuziekconcerten en het jaarlijkse Festival Zeeland Klassiek. Die activiteiten kunnen niet bestaan zonder een stevig financieel draagvlak. Entreegelden, subsidies van Provincie en gemeenten en sponsoring door bedrijven zijn onontbeerlijk.


  Maar onmisbaar zijn ook onze donateurs: zij leveren met hun ondersteuning het draagvlak voor de concerten. Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland telt nu meer dan 150 donateurs. Nieuwe donateurs zijn van harte welkom. U wordt donateur door met ons contact op te nemen (zie ook de pagina ANBI voor meer informatie over belastingvoordelen). Donateurs ontvangen korting op de entreeprijzen tijdens ons festival en de reguliere concertserie.

  Als u zich als donateur opgeeft maakt u jaarlijks minimaal € 25,– over naar NL16RABO 0335 0074 06 t.n.v. Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland. Bedankt voor uw steun!

  Sponsoren

  Samenwerkingspartners