ANBI

De Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u fiscaal voordelig periodiek een schenking kunt doen aan onze stichting. Periodieke giften geven u de mogelijkheid om het betaalde bedrag volledig af te trekken voor de inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel of maximum waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift bijna altijd groter is dan dat van een eenmalige schenking (donatie).

Indien u Stichting Kamermuziek Zeeland wilt steunen door middel van een periodieke gift heeft u een (extra) belastingvoordeel en geeft u onze stichting nog meer langdurig vertrouwen om prachtige concerten te presenteren. Schenkt u uw belastingvoordeel mee? Dan zorgen wij dat uw hogere donatie een passende muzikale bestemming krijgt.

Door onze registratie als culturele ANBI, mag uw donatie aan ons bij aftrek met 25% worden verhoogd; dit kunt u bij een periodieke en losse donatie altijd benutten.

Schenken met een optimaal belastingvoordeel is eenvoudig te realiseren. Wij regelen dit graag voor u. Heeft u vragen over deze vorm van schenken of wilt u gelijk uw bestaande donatie omzetten in een periodieke donatie? Neem dan contact op via: secretariaat@kamermuziekzeeland.nl of bel met 0118-650892.


In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

Naam:

Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland

KvK-nummer : 41114519

RSIN-nummer: 009791449

BTW-nummer: NL009791449B01

Contactgegevens:

Postadres: v.d. Spiegelstraat 21D 4461LJ Goes

Telefoon: 0651981607

E-mailadres: secretariaat@kamermuziekzeeland.nl

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel: het organiseren van kamermuziekevenementen in de provincie Zeeland.

Beleidsplan

Om de doelstelling te verwezenlijken organiseert de Stichting gedurende het jaar een serie kamermuziekconcerten in zowel Middelburg (Zeeuwse Concertzaal) als Goes (De Mythe) en jaarlijks een 10 daags Muziekfestival in verschillende regio’s in Zeeland. De doelstelling van de stichting is dit in de komende jaren uit te breiden

Als uitgangspunt bij het organiseren van deze concerten streven wij er naar om naast gerenommeerde ensembles ook jonge musici uit te nodigen die aan het begin van hun carrière staan.

Het bestuur blijft actief om voortdurend het beleid aan te passen. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking met andere partijen teneinde de spreiding en de groei van het Festival te bevorderen.

In 2022 organiseerde de Stichting een festival met een 15 tal concerten en een 10 tal kamermuziek concerten in de ‘Serie’.

De Stichting genereert inkomsten door het aanvragen van subsidies, het werven van fondsen en door bijdragen van donateurs.

Het vermogen van de Stichting wordt aangewend om projecten te financieren en dient als buffer voor tegenvallende resultaten.


BESTUURSSAMENSTELLING

Sjaak de Blauwe, voorzitter

Mark Meeusen, penningmeester

Ton Souverein, secretaris

Betty Mulders, bestuurslid

Bestuursverslag 2022

De Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland heeft twee hoofdactiviteiten. Dat zijn de reguliere kamermuziekconcerten in de ‘Serie’ en het 10-daags kamermuziekfestival in Juli.  Voor ons festival in 2022 hebben wij ervoor gekozen om een van de meest karakteristieke aspecten van het Zeeuwse DNA centraal te stellen in onze programmering n.l. WATER. De ‘Klank van Water’ kent in Zeeland verschillende verschijningsvormen. Deze waren o.a. terug te vinden in de klanken die de watersnoodramp van 1953 weerspiegelden. Maar ze waren ook terug te vinden in de klanken van een concert in de historische Kursaal van het Badpaviljoen in Domburg, in de fabriekshallen van de Scheepswerf de Schelde in Vlissingen en ook tijdens de muzikale boottocht op de Oosterschelde.

2022 is voor de Stichting in zeker opzicht weer een normaal jaar geweest. Toch waren de naweeën van Corona nog steeds zichtbaar in het publieksbezoek. Dat gold met name ook voor de Serie. Onze doelgroep is nu eenmaal voorzichtiger wat dat betreft.

Doelstellingen en resultaten

Onze missie is om in Zeeland kamermuziek van hoog professioneel en internationaal niveau te brengen. Daarbij streven we ernaar, om ook een publiek aan te speken, dat wat minder vanzelfsprekend de geijkte kamermuziekensembles in een concertzaal bezoekt. Met name het 20’er jaren concert in Domburg en het concert in het Watersnood museum hebben daar zeker aan voldaan. Ook de cross-over met de schrijfster Froukje Tuinman kon op veel waardering rekenen. Maar ook de andere concerten trokken meer nieuwe belangstellenden en ook meer publiek van buiten de provincie (25%). De line-up bestond voor bijna 50% uit hooggekwalificeerde buitenlandse musici onder leiding van onze artistiek leider Lisa Jacobs. Naast vooraanstaande nationale musici was er volop ruimte voor jong talent.

Uit publieksonderzoek blijkt dat meer dan 90% van de bezoekers voornemens is in de toekomst terug te keren naar Festival Zeeland Klassiek én raadt het Festival aan anderen aan.

In totaal zijn in het festival 16 concerten uitgevoerd op 14 locaties verspreid over Midden-Zeeland. In de Serie waren uiteindelijk 8 concerten gepland waarvan er 2 wegens ziekte van de musici moesten worden geannuleerd.

Het publieksbereik van de festivalconcerten was in 2022 1178 in plaats van de geplande 1500 en in de ‘serie’ was het bereik 326 van de geplande 425 bezoekers.

Van de concerten zijn er twee door Radio-4 uitgezonden waarvan ‘aan het meer van Thun’ door Radio-4 tevens is aangeboden aan de EBU voor uitzending in Europa. Dat toont de hoge kwaliteit van de concerten.

De totale baten van de stichting, bestaande uit: ontvangen recettes, donaties, sponsoring, fondsbijdragen en subsidies zijn t.o.v. 2021 met € 3.236 toegenomen. Dat is met name veroorzaakt door een verhoging van de entree prijzen.

De lasten zijn met €3.525 toegenomen  maar zijn door enkele bezuinigingsacties beperkt zodat het resultaat met € 1.791 praktisch gelijk is aan dat van vorig jaar. De beheerslasten zijn eveneens beperkt gehouden en zijn   € 238 lager dan in 2021.

Al met al zijn we er in geslaagd de financiële positie, ondanks tegenvallers, stabiel te houden.

Blik op de toekomst

Het festival 2023 heeft als thema Crossroads waar we die elementen opzoeken waar verschillende culturele uitingen elkaar ontmoeten. Dat wordt met name weerspiegeld in de aandacht die we schenken aan de nog te weinig bekende Zeeuwse componist en schilder Gerard von Brucken Fock en de aansluiting bij Keti Koti. Maar ook besteden we aandacht aan de Zeeuwse schilder Willem Vaarzon Morel. Ook besteden we ruim aandacht aan de jeugd, zowel met de Academy voor Conservatorium studenten, de VO-scholen met een actieve participatie in wedstrijdvorm, en een vertelconcert voor de basisscholen.

Jaarrekening

Hier vindt u ons standaardformulier publicatieplicht fonds wervende instellingen als financiële verantwoording over het kalenderjaar 2022.