ANBI

De Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u fiscaal voordelig periodiek een schenking kunt doen aan onze stichting. Periodieke giften geven u de mogelijkheid om het betaalde bedrag volledig af te trekken voor de inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel of maximum waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift bijna altijd groter is dan dat van een eenmalige schenking (donatie).

Indien u Stichting Kamermuziek Zeeland wilt steunen door middel van een periodieke gift heeft u een (extra) belastingvoordeel en geeft u onze stichting nog meer langdurig vertrouwen om prachtige concerten te presenteren. Schenkt u uw belastingvoordeel mee? Dan zorgen wij dat uw hogere donatie een passende muzikale bestemming krijgt.

Door onze registratie als culturele ANBI, mag uw donatie aan ons bij aftrek met 25% worden verhoogd; dit kunt u bij een periodieke en losse donatie altijd benutten.

Schenken met een optimaal belastingvoordeel is eenvoudig te realiseren. Wij regelen dit graag voor u. Heeft u vragen over deze vorm van schenken of wilt u gelijk uw bestaande donatie omzetten in een periodieke donatie? Neem dan contact op via: info@kamer-muziek.nl of bel met 0118-650892.


In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

Naam:

Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland

KvK-nummer : 41114519

RSIN-nummer: 009791449

BTW-nummer: NL009791449B01

Contactgegevens:

Postadres: Azalealaan 6, 4356 JD Oostkapelle

Telefoon: 06 – 38 95 57 20

E-mailadres: secretariaat@kamermuziekzeeland.nl

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel: het organiseren van kamermuziekevenementen in de provincie Zeeland.

Beleidsplan

Om de doelstelling te verwezenlijken organiseert de Stichting gedurende het jaar een serie kamermuziekconcerten in zowel Middelburg (Zeeuwse Concertzaal) als Goes (De Mythe) en jaarlijks een 10 daags Muziekfestival in verschillende regio’s in Zeeland. De doelstelling van de stichting is dit in de komende jaren uit te breiden

Als uitgangspunt bij het organiseren van deze concerten streven wij er naar om naast gerenommeerde ensembles ook jonge musici uit te nodigen die aan het begin van hun carrière staan.

Het bestuur blijft actief om voortdurend het beleid aan te passen. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking met andere partijen teneinde de spreiding en de groei van het Festival te bevorderen.

In 2022 organiseert de Stichting een festival met een 15 tal concerten en een 10 tal kamermuziek concerten in de ‘Serie’.

De Stichting genereert inkomsten door het aanvragen van subsidies, het werven van fondsen en door bijdragen van donateurs.

Het vermogen van de Stichting wordt aangewend om projecten te financieren en dient als buffer voor tegenvallende resultaten.


BESTUURSSAMENSTELLING per april 2021:

Sjaak de Blauwe, voorzitter

Manuela Franke-Ova, secretaris

Mark Meeusen, penningmeester

Tonnie Hugens, logistiek

Antoinette Rath, communicatie

Betty Mulders, logistiek Goes

Verslag van de activiteiten in 2021

Serie concerten

De reguliere concerten in Middelburg en Goes hebben in 2021 ernstig te leiden gehad van de Corona maatregelen. In Goes is slechts 1 van de 5 concerten doorgegaan in Middelburg viel de planning gunstiger uit en konden 4 van de 6 concerten doorgang vinden.

Festival Zeeland Klassiek

Het Festival is relatief gunstig verlopen omdat de Corona maatregelen in de Juli maand net waren versoepeld. Maar ook hier golden nog bezoekers beperkende maatregelen. Het aantal concerten kon niettemin aanzienlijk worden uitgebreid t.o.v. vorige jaren.

We hebben ingezet op concerten voor Primair- en Voortgezet Onderwijs en een Masterclass voor Conservatorium studenten.

Tenslotte zien we het als onze maatschappelijke opdracht ook aandacht te besteden aan onze oudere medeburgers die minder makkelijk naar een concert kunnen komen door een concert te geven op locatie.

Jaarrekening

Hier vindt u ons standaardformulier publicatieplicht fonds wervende instellingen als financiële verantwoording over het kalenderjaar 2021.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020

2020 is in vele opzichten een bewogen jaar geweest. In de eerste plaats voor ons publiek dat veel heeft moeten missen, maar ook voor ons als Stichting waar programmering en financiële vooruitzichten vaak wijzigden. We zijn vooral dankbaar voor de enorme flexibiliteit die de artistiek leider en de musici, zowel in het Festival als in de reguliere concerten, hebben getoond door zich telkens weer aan te passen.

Gelukkig hebben we een deel van het Festival kunnen redden met een introductieconcert door Lisa Jacobs en Kzenia Kouzmenko op 1 Maart en een opgenomen concert op 26 Juni dat via Internet is verspreid. Tenslotte zijn er op 12 en 13 december nog vier concerten in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg uitgevoerd.


Abonneren op de nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze gratis nieuwsbrief die ongeveer acht keer per jaar verschijnt en per email naar u wordt verzonden. U blijft dan op de hoogte van onze concerten en ons programma.

U kunt zich uitschrijven voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief onderaan op 'uitschrijven' te klikken.

Stichting Kamermuziek Zeeland

Contact