ANBI

Schenkingen / ANBI

De Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u fiscaal voordelig periodiek een schenking kunt doen aan onze stichting. Periodieke giften geven u de mogelijkheid om het betaalde bedrag volledig af te trekken voor de  inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel of maximum waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift bijna altijd groter is dan dat van een eenmalige schenking (donatie).

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften:
- vastlegging in een onderhandse schenkingsovereenkomst

- tenminste 1 x per jaar overmaken naar de  in de overeenkomst genoemde instelling

- minimaal 5 jaar achtereen overmaken, eindigt door tijdsverloop of door voortijdig overlijden van de schenker

Indien u Stichting Kamermuziek Zeeland wilt steunen door middel van een periodieke gift heeft u een (extra) belastingvoordeel en geeft u onze stichting nog meer langdurig vertrouwen om prachtige concerten te presenteren. Schenkt u uw belastingvoordeel mee? Dan zorgen wij dat uw hogere donatie een passende muzikale bestemming krijgt.

Door onze registratie als culturele ANBI, mag uw donatie aan ons bij aftrek met 25% worden verhoogd; dit kunt u bij een periodieke en losse donatie altijd benutten.
Schenken met een optimaal belastingvoordeel is eenvoudig te realiseren. Wij regelen dit graag voor u. Heeft u vragen over deze vorm van schenken of wilt u gelijk uw bestaande donatie omzetten in een periodieke donatie? Neem dan contact op via: info@kamer-muziek.nl of bel met 0118-650892

Publicatieplicht ANBI

In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

NAAM:
Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland
KvKnummer : 41114519

CONTACTGEGEVENS:
Postadres: Azalealaan 6, 4356 JD Oostkapelle
telefoon: 0118-474138
E-mailadres: secretariaat@kamermuziekzeeland.nl

DOELSTELLING:
De Stichting stelt zich ten doel: het organiseren van kamermuziekevenementen in de provincie Zeeland.

BELEIDSPLAN:
Om de doelstelling te verwezenlijken organiseert de Stichting jaarlijks een Muziekfestival te Middelburg en in de loop van het jaar een serie kamermuziekconcerten in zowel Middelburg (Zeeuwse Concertzaal) als Goes (De Mythe).

Als uitgangspunt bij het organiseren van deze concerten streven wij er naar om naast gerenommeerde ensembles ook jonge musici uit te nodigen die aan het begin van hun carrière staan.

Het bestuur blijft actief om voortdurend het beleid aan te passen. Dit heeft geleid tot steeds intensievere samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal door gezamenlijk concerten te organiseren en het samen optrekken met andere festivalorganisaties om jaarlijks de maand juni als festivalmaand voor Middelburg op de kaart te zetten. Voor de toekomst is de tot nu toe gebruikelijke concertprogrammering  de basis van het te voeren beleid.

BESTUURSSAMENSTELLING per april 2021:
Sjaak de Blauwe (voorzitter)
Manuela Franke-Ova (secretaris)
Mark Meeusen (penningmeester)
Tonnie Hugens 
Finy Consten
Antoinette Rath (communicatie)
Betty Mulders

BELONINGSBELEID :
Bestuursleden ontvangen geen andere beloning voor hun bestuurstaken dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2019
De Stichting Kamermuziek Zeeland heeft de samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg voortgezet. Zeven zondagochtend concerten in de Salon  werden goed bezocht door een enthousiast publiek dat genoot van de geboden kwaliteit van de concerten die gegeven werden door  vooraanstaande  Europese musici en jonge talenten, finalisten van het prinses Christina Concours. In 2020 wordt deze serie voortgezet.  Het donateursconcert  in de zaal werd gegeven door het vermaarde Dudok Strijkkwartet.

In Goes is de samenwerking met Theater De Mythe ook voortgezet en het aantal concerten  zal in 2020/2021 nog uitgebreid worden. Op de zondagmiddagconcerten  werd geconcerteerd door het Belgische St. George Quintet met een Boheems programma  en door het Aemstele Ensemble met stukken van Schumann, Berger en Bridge, dit tot veler genoegen.

Het Muziekfestival Middelburg 2019 vond plaats van  29 juni tot en met 6 juli.  Artistiek leider was de cellist  Ramon Jaffé.  Hij zal na vele mooie festivals zijn leiderschap volgend seizoen overdragen aan de violiste Lisa Jacobs. Tijdens het slotconcert van het festival speelden beide musici samen met the String Soloïsts in onder andere een werk van Piazolla. Het komende festival zal starten met samenspel van de artistiek leiders.
Verder hoorden wij liederen met pianotrio van Beethoven, werken uit de Duitse Romantiek zoals het pianokwintet van Schumann en op het openingsconcert “ Oversea’s Rhapsodies “ Amerikaanse, Tsjechisch/Amerikaans en Sri Lankese klanken met de sitarspeler Pradeep Ratnayake. Het team internationale musici veroverde ook op dit festival het publiek  door hun samenspel. Ab Nieuwdorp, musicus en presentator van Radio 4 , presenteerde een van de festivalavonden en verzorgde de inleiding over de Duitse Romantiek. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Financieel jaarverslag 2019
Stichting Kamermuziek Zeeland jaarrekening 2019.pdf (208.86KB)
Financieel jaarverslag 2019
Stichting Kamermuziek Zeeland jaarrekening 2019.pdf (208.86KB)